Mythopoeia

”The term mythopoeia is from Greek μυθοποιία, ”myth-making”.[1]  In early uses, it referred to the making of myths in ancient times.”

Mythopoeia är en författarverkstad, ett förlag och en spökskrifts-producent som hjälper personer och företag att skriva texter som de sedan publicerar under sina egna namn.

Klicka på bilden för att besöka mythopoeia.se.

Vare sig du befinner dig i slutet eller mitt i livet kan en självbiografi ge riktning och mening åt vardagens virrvarr. Du kanske inte kan se vad som är så unikt med dig själv, men alla har sin berättelse och Mythopoeia hjälper dig att finna din. En publicerad självbiografi är också något som kommer att överleva dig och finnas kvar för barn och barnbarn att undersöka långt in i framtiden.

Mythopoeia intervjuar, gör efterforskningar, skriver – och du får tryckta, snyggt designade böcker med ditt namn på. Det är ditt verk. Du är författaren och får copyright när processen är färdig. Vi är endast den hemliga hjälparen som gör det möjligt för dig att hitta berättelsen, fånga den i skrift och sätta den på papper.

Även företag kan behöva hjälp att utröna sin berättelse och ge den rätt form. Bortom begränsat marknadsföringstänk och enkel storytelling erbjuder Mythopoeia en meningsfull berättelse i bokform. Varje organisation har en roll att spela och tjänar på att finna sin plats i ett större narrativ. Dagens konsument är inte bara intresserad av vad någon säljer utan också varför.

Kungörelser

Pågående Projekt

Knappberga: I en liten västgötsk by vid namn Knappberga är det normala ett minne blott. Allting förvrids, går fel; underliga människor flyttar in och de som redan bor där blir allt mer excentriska. Anomalierna började sju år tidigare med en händelse som hela samhället förtränger, trots att de flesta var inblandade. Charles Vitell anländer till …

I väntans tider

I am a spare, waiting to replace what is with what – after an unpredictable event – will become. Thus, I am a leader without direction, without commitment, without conviction, in doubt, currently useless, but, perhaps, someone that one day will be essential. We are the Existential Guard, a reserve force (akin to the National …

Makt/Balans

Makt/Balans är en essäserie skriven av Linus A.U. Ragnhage.

Makt/Balans är ett experiment, ett försök att balansera ett nutida filosofiskt tänkande med en äldre typ av retorik. Det dras här ingen gräns mellan vetenskap, moral och konst – essäerna är generella texter som inkluderar både en rigorös logik och ett rikt bildspråk.

Klicka på bilden för att besöka maktbalans.com.

Retoriken är viktig och den stegvisa utvecklingen av huvudargumenten innebär att vissa positionstaganden som först framstår otvetydiga senare kommer visa sig att vara ironiska. Efter att samtliga femtiotvå essäer publicerats förväntas dock budskapet vara tydligt och lättförståeligt för en kritisk läsare.

Makt/Balans är ett första steg mot en generell livsfilosofi. Tanken är att dessa experimentella texter ska avslöja brister och ge upphov till nya idéer. Men om allt går väl planeras en mer teoretisk och utförlig (samt mindre retorisk och ironisk) version som ska riktas mot professionella tänkare och därför tillåter fler facktermer och högre förkunskapskrav.

[Varning: texten nedanför kan innehålla filosofiska termer. Fortsätt läs på eget bevåg.]

* * *

Den läsare som kan sin filosofi kommer att höra tydliga ekon av Friedrich Nietzsche i texterna. Det vore inte felaktigt att påstå att Makt/Balans är ett nutida försök att skapa en sammanhängande livsåskådning med Nietzsches insikter som grund. Men Nietzsche dog för mer än hundra år sedan nu och skulle – som den vetenskapsälskare han var – ha uppdaterat sina teorier i ljuset av de många nya upptäckter vi gjort sedan dess.

Makt/Balans är därför mer pragmatisk i sin sanningsteori, mer indeterministisk när det kommer till tal om fri vilja, beskrivs antagligen bäst som en praktisk neutral monism när det gäller ontologi, men dock fortfarande elitistisk i sin samhällsanalys. Tydliga influenser kan spåras till William James och 1900-talets tidiga pragmatiker (förutom när det gäller vissa moraliska tolkningar), men också till Martin Heidegger och de europeiska fenomenalister vars fokus på upplevelsen och praktiska handlingar ofta speglade empirismens framfart i den anglo-saxiska världen, men som tog en mer antagonistisk stans till vetenskapen och makteliten än pragmatikerna.

Av nutida filosofer ligger nog Peter Sloterdijk närmast att uttrycka en samstämmig tankegång, men även inom integralteori finns tänkare som bakom ett överdrivet amerikanskt transcendalistspråk faktiskt har samlat många av de ingredienser som format Makt/Balans.

Denna introduktion kommer att utökas allteftersom essäserien utvecklas, men tills dess vill jag – för retorikens skull – inte avslöja för mycket.


Bröderna Gudstunga

För oss filosofiskt lagda är Bröderna Gudstunga är en psykologisk tvillingstudie om arv och miljö i form av en fantasyroman. Huvudpersonerna är båda strävare som knappt kan tygla sin maktlystnad, sin kreativa längtan och sin självreflektion.

På ytan upplever vi äventyr, maktspel, passioner och dilemman, men i djupet mullrar en noggrann studie av likheter och olikheter i enäggstvillingarnas utveckling.

Bröderna Gudstunga är en förfilosofisk berättelse om de idéer Makt/Balans nu arbetar med att utveckla. Den är pragmatisk i sitt försök att samtidigt underhålla och utbilda. Om läsaren känner sig stimulerad, starkare, mer sugen på livet och strävandet efter att sista sidan sugits in genom ögonen har boken gjort sitt jobb.

Ännu vet jag inte om den klart uttalade filosofiska metoden eller den mer intuitiva konstnärliga metoden är bäst för att förmedla livets finurliga lekfullhet – så därför utforskar jag båda vägarna samtidigt.

Klicka dig vidare till Prologen för att läsa de fyra första sidorna av romanen eller köp den som e-bok direkt för endast 50 kr genom Mythopoeia Webbutik (tillgänglig i pdf, epub och mobi-format).

Såhär lyder bokens ”baksida”:

”Är vi fria att välja vårt öde eller är det redan förbestämt? Tänk om det fanns någon precis som du, men som valt en annan väg. Skulle ni känna igen varandra? Hur olika skulle ni kunna bli? Vore det möjligt för er att hata varandra?

Natten då tvillingprinsarna Gudstunga föds blickar deras far upp mot stjärnhimlen. Oron värker i honom och han börjar hallucinera.

I en vision ser han två unga män slåss i ett stort krig där den ene dräper den andre och han förstår dess betydelse. Kriget ska förgifta hans söner – ska vända dem mot varandra. Men det tänker han inte tillåta. Han bestämmer sig för att uppfostra dem i fredens tecken och dölja all världens ondska för dem.

Bröderna växer upp innanför palatsets skyddande murar. Den äldre brodern, Iken, drömmer om att bli kung och att göra sin far stolt; medan den yngre brodern, Eigon, kämpar emot och längtar efter att utforska världen.

När ett mystiskt skepp anländer med budskap om en nyupptäckt kontinent på andra sidan havet rubbas dock illusionen och, tolv år gamla, ställs bröderna inför ett beslut: stanna och konfrontera fadern eller fly och finn en egen väg.”

Knappberga

I en liten västgötsk by vid namn Knappberga är det normala ett minne blott. Allting förvrids, går fel; underliga människor flyttar in och de som redan bor där blir allt mer excentriska. Anomalierna började sju år tidigare med en händelse som hela samhället förtränger, trots att de flesta var inblandade. Charles Vitell anländer till byn mitt i upptakten till en stor konflikt. Han strålar samman med tre ungdomar som bestämt sig för att ta reda på varför alla vuxna beter sig så konstigt och tillsammans snubblar de över en serie kufar och kufiska sammansvärjningar. Prästen, kommunstyrelsens ordförande, skolans rektor, matbutikschefen, motorcykelgängets ledare, bankiren, alkisen på pubben — alla har ett hemligt liv fullt av märkliga åtaganden med obskyra syften. Knappberga i sig tycks vara något helt annat än en vanlig liten by. Gamla masker plockas fram och eldar tänds lite här och var. Både det förflutna och framtiden ställs på spel när invånarna återigen måste se varandra i ögonen, tala om det som förträngts och tvingas till ett svårt beslut.