Uppmärksamhet i alingsås tidning

Lördag 20 februari, s. 15. Intervju med mig om Mythopoeia och skrivandet. Även bakom betalvägg i länken nedan.

https://twitter.com/Ragnhage/status/1363785642291965955